Nessun Dorma i tri tenora

Kada govorimo o najpoznatijim operskim ariama ne možemo a da ne spomenemo ariu tenora“Nessun Dorma“iz opere“Turandot“Đ.Puccinija.Prica o okrutnoj princezi i njenim nesrećnim prosiocima nesumnjivo već u samom libretu nosi puno dramatike i emotivnog naboja!Sve ovo je Puccini nadogradio muzičkom interpretacijom stvarajući neke od najlepših aria,koje sa svakim izvođjenjem dokazuju svoju večnost i u svakom vremenu i dalje pobuđuju interesovanje publike.Ono što neku pesmu ili ariu zapravo čini“evergreenom“klasične muzike'(ako se može tako reći)jeste opisivanje nekih ljudskih sudbina,osećanja,situacija i uopšte svega onoga što čini duhovnu stranu čoveka,ali onu istinsku,primarnu i onu koja se ne menja vremenom ili prilikama.Kako je čovek kao biće u tom suštinskom smislu isti,vrlo mu je lako da se(ukoliko je kompozitor uspeo da na pravi način predstavi delo)poistoveti sa sudbinom Toske,Liu,Kavaradosija i drugih likova iz opere.Dakle.sve se menja samo su ljudske sudbine iste,osećanje ljubavi,mržnje,tuge,zavisti ostaje jednako iz veka u vek i zajedno sa njima ostaje i muzika koja ga oslikava.

Advertisements

MARIA CALLAS-zašto je toliko poznata?

Verovatno ste se pitali zbog čega se ime Marie Callas toliko spominje kada su u pitanju najpoznatije solo-pevačice?Ukoliko Vam pevanje nije struka ili niste proučavali istoriju muzike kao stručni predmet onda je bitno da Vam u kratkim crtama objasnim po čemu se ova solo-pevačica izdvaja u odnosu na sve ostale.Naime,do vremena Marie Callas operske pevačice su partiture koje su pevale tumačile prilično“slobodno“,često zanemarujući pisani tekst i želje kompozitora.Vreme u kome su pevale zahtevalo je od pevača da što više pokažu svoj virtuozitet i tehniku,na štetu čitave dramske i muzičke koncepcije dela.To je uglavnom vodilo ka bespotrebnim koloraturama,produženim vrednostima nota( najčešče visina)pevanju forte tonova tamo gde nisu napisani.Želja je bila da se pevač što više dovede u prvi plan,ne osvrćući se na tok radnje,muzičku dramu i oznake kompozitora.Veći deo ovakvih rešenja je bio uslovljen i nemogućnosti pevača da vokolnom tehnikom izvedu ono što je kompozitor zamislio,npr.piano otpevanom tonu ili frazi u najvišljem registru glasa.Maria Callas je prva(ili jedna od prvih)pevačica koja je doslovno pratila želje kompozitora i partituru,satima vežbajuci pojedina mesta i neprestano proučavajući dramski razvoj dela.Ona je sebe kao učesnika muzičke drama podredila celokupnom delu,stapajući se tako sa ostalim učesnicima(orkestrom,horom,drugim solistima)i čineći sa njima celinu koja u pravoj meri uspeva da slušaocu prikaže sve muzičke i dramske elemente opere.Kao svojevrstan  pionir“zadala je zadatak“ budućim generacijama pevača i postavila visoke standarde u tehničkom i muzičkom smislu!